Thủ tục giải thể Doanh nghiệp | Thu-tuc-giai-the-Doanh-nghiep - www.thanhlapdoanhnghiep.me


» Thành lập Doanh nghiệp tại nhà 500k » Thủ tục giải thể Doanh nghiệp

Thiên Vũ Dương hỗ trợ quý khách hàng tiến hành làm thủ tục giải thể Doanh nghiệp với thời gian nhanh nhất và mức chi phí thấp nhất, cam kết khách hàng không gặp phải vướng mắc sau khi hoàn tất các thủ tục về giải thể công ty.

1 . Tư vấn hành lang pháp lý cho khách hàng trước khi giải thể công ty:

  • Tư vấn các trường hợp Giải thể công ty.
  • Tư vấn cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH /Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc giải thể công ty
  • Tư vấn cách thức ra quyết định về việc giải thể
  • Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người lao động.
  • Tư vấn thủ tục đăng báo giải thể( 03 số báo liên tiếp )
  • Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp.

2 . Hồ sơ giải thể của công ty bao gồm.

  • Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp
  • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội
  • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết
  • Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế
  • Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.
  • Đăng bố cáo trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia về nội dung giải thể công ty doanh nghiệp (Quy định đăng bố cáo được áp dụng từ 01/07/2015 theo luật doanh nghiệp mới).

3 . Quy trình dịch vụ giải thể tại Thiên Vũ Dương thực hiện như sau:

  • Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Thiên Vũ Dương tiến hành soạn hồ sơ Giải thể doanh nghiệp cho khách hàng.
  • Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
  • Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp Hồ sơ xin Giải thể doanh nghiệp cho khách hàng.
  • Đại diện theo dõi hồ sơ và giải trình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng.
  • Thực hiện thủ tục trả dấu pháp nhân.
  • Nhận kết quả là Giấy chứng nhận Giải thể doanh nghiệp tại sở KH-ĐT.

4 . Lệ phí dịch vụ giải thể:

 • Phí đăng bố cáo thông tin giải thể trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia :300.000.000 VNĐ
 • Hồ sơ tại sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội :650.000 VNĐ
 • Hồ sơ trả dấu tại công an Hà Nội :350.000 VNĐ
 • Thanh lý tài sản (nếu có) :200.000 VNĐ

Giới thiệu

Thành doanh nghiệp

Dịch vụ kế toán doanh nghiệp

Dịch vụ khai báo thuế

Thành lập Doanh nghiệp tại nhà 500k

Thành lập mới Doanh nghiệp

Thay đổi Giấy phép ĐKKD

Thủ tục giải thể Doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp Bình Dương

Kế toán doanh nghiệp

Dịch vụ khai báo thuế

Download biểu mẫu

Mẫu chứng từ Kế toán

Mẫu hợp đồng Kinh tế & Thương mại - Lao động

Thành lập doanh nghiệp mới

Thành lập doanh nghiệp mới